Diploma secundair Boekhoudkundig assistent

Basisprincipes dubbele boekhouding + financiële verrichtingen + aan- en verkoopverrichtingen

Je ontvangt het deelcertificaat van Basisprincipes dubbele boekhouding + financiële verrichtingen + aan- en verkoopverrichtingen in de opleiding Boekhoudkundig assistent indien je slaagt voor deze module.

Wat?

 In de module basisprincipes dubbele boekhouding leer je documenten te coderen en in te boeken en de afstemmingscontrole van de bankrekeningen uit te voeren.

Volgende thema’s komen aan bod:
 • periodieke centralisatie van de rekeningen
 • de codes van het algemeen Rekeningstelsel
 • boekingsposten verwerken
 • basiskennis van structuren en organisatie van de boekhouddiensten 
 • kennis van de toepassing van wetgeving op de boekhouding en jaarrekening
 • kennis van algemene boekhouding

In de module Financiële verrichtingen leer je bank- en kasverrichtingen te verwerken en klanten- en leveranciersdossiers te beheren.

Volgende thema’s komen aan bod
 • gebruik van een boekhoudsoftwarepakket
 • verwerken van in- en uitgaven aan de hand van kasdocumenten en bankafschriften
 • controleren en registreren van inkomsten en uitgaven
 • nagaan en signaleren welke vorderingen en schulden open staan
 • beheren van een database van klanten- en leveranciersdossier
 • opvolgen van kasverrichtingen, signaleren van kasverschillen

In de module Aan- en verkoopverrichtingen leer je handelsdocumenten klasseren, controleren en opstellen. Aan- en verkoopfacturen en creditnota’s worden boekhoudkundig verwerkt met behulp van een boekhoudsoftwarepakket.

Volgende thema’s komen aan bod:
 • coderen en inboeken van documenten en afstemmingscontrole op de bankrekeningen
 • boekhoudkundige verwerking van aan- en verkopen
 • opstellen van verkoopfacturen, creditnota’s, … volgens de wettelijke verplichtingen
 • vergelijken van ontvangstbonnen met aankoopfacturen en bestelformulieren
 • opvolgen van de nog te ontvangen of op te stellen creditnota’s en/of facturen
 • controleren en afstemmen van documenten voor de verwerking in het boekhoudsysteem
 • controleren van de documenten volgens de fiscale en btw-wetgeving i.v.m. intra- en extra-communautaire handelingen.

Wat moet je al kunnen?

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands 2.4 behaald.

Waar en wanneer?

Geen modules gevonden