Digitale beeldverwerking

Je ontvangt het deelcertificaat van Digitale beeldverwerking 1 in de opleiding Webdesigner indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In de module Digitale beeldverwerking leer je digitale beeldinformatie op verscheidene manieren bewerken. Je leert om beeldmanipulaties te verrichten en in gescande of geïmporteerde beelden te corrigeren.

Volgende thema’s komen aan bod:
• foto’s (van je fototoestel, ingescand, …) openen in Photoshop 
• begrippen als resolutie, megapixel, …leren kennen en nadien ze toepassen op je foto’s
• kleurkanalen zoals RGB, CMYK, … leren kennen en ze toepassen
• foto’s omzetten van kleur naar zwart-wit of sepia, en omgekeerd
• photoshop gebruiken om in te zoomen, uit te snijden, te verplaatsen, in te kleuren, ..
• bewerken van afbeeldingen en selecties van afbeeldingen
• transformaties zoals roteren, vervormen, perspectief, … toepassen

Wat moet je al kunnen?

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald.

Opmerkingen

We werken met gespreide evaluatie, contactonderwijs en afstandsonderwijs. Het is belangrijk dat je steeds aanwezig bent in de les en de deadlines haalt.  

Waar en wanneer?

Geen modules gevonden