Grafische vormgeving

Je ontvangt het deelcertificaat van Grafische vormgeving 1 in de opleiding Webdesigner indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In de module Grafische vormgeving behandel je summier de manier waarop een ontwerp vorm krijgt.

Volgende thema’s komen aan bod:
  • basis tekentechnieken met een tekenprogramma
  • basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen
  • een eenvoudig grafisch ontwerp maken 
  • typografische basisregels voor zowel print- als non-printproductie toepassen
  • kleurenleer functioneel toepassen
  • beeldelementen integreren
  • ontwerptechnieken toepassen: tekenmaterialen gebruiken, perspectieven weergeven, schaduwvorming, 
  • ideeën visualiseren en presenteren
  • lay-outproeven maken
  • ontwerpen opslaan in het juiste bestandsformaat.

Wat moet je al kunnen?

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald.

Opmerkingen

We werken met gespreide evaluatie, contactonderwijs en afstandsonderwijs. Het is belangrijk dat je steeds aanwezig bent in de les en de deadlines haalt.

Waar en wanneer?

Geen modules gevonden