Diploma secundair Webontwikkelaar

Clientside scripting

Je ontvangt het deelcertificaat van Clientside-scripting in de opleiding Webontwikkelaar indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In de module Clientside scripting leer je clientscripts toe te voegen aan webpagina’s. 

Volgende thema’s komen aan bod:
  • de werkzaamheden voorbereiden
  • clientside-scripts opstellen en toevoegen aan webpagina’s
  • programmeren met Javascript
  • verwerken en valideren van formulieren
  • cookies aanmaken en oproepen
  • het browservenster manipuleren
  • interactie met de gebruiker aangaan door middel van clientside scripts
  • de mogelijkheden van jQuery
  • een bestaande website dynamisch maken
  • kwaliteitscontroles uitvoeren

Wat moet je al kunnen?

Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald. 

Opmerkingen

We werken met gespreide evaluatie, contactonderwijs en afstandsonderwijs. Het is belangrijk dat je steeds aanwezig bent in de les en de deadlines haalt.  

Waar en wanneer?

Geen modules gevonden