Diploma secundair Webontwikkelaar

Project webontwikkelaar

Je ontvangt het deelcertificaat van Project webontwikkelaar in de opleiding Webontwikkelaar indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In de module Project Webontwikkelaar leer je de inhoud van de voorafgaande modules geïntegreerd toe te passen.

Volgende thema’s komen aan bod:
 • werkzaamheden voorbereiden
 • interactieve websites maken
 • clientside scripts opstellen en aan webpagina’s toevoegen
 • door middel van clientside scripts interactie met de gebruiker aangaan
 • serverside scripts opstellen en aan webpagina’s toevoegen
 • data uitwisselen tussen een database en een webpagina
 • gegevens uitwisselen tussen verschillende webpagina’s
 • met behulp van serverside scripting een site beveiligen
 • kwaliteitscontroles uitvoeren

Wat moet je al kunnen?

Je dient geslaagd zijn voor de modules:
 • clientside scripting
 • serverside scripting 1 en 2
 • webanimatie 1
Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald.

Opmerkingen

We werken met gespreide evaluatie, contactonderwijs en afstandsonderwijs. Het is belangrijk dat je steeds aanwezig bent in de les en de deadlines haalt.  

Waar en wanneer?

Geen modules gevonden