Diploma secundair Webontwikkelaar

Serverside-scripting 1

Je ontvangt het deelcertificaat van Serverside-scripting 1 in de opleiding Webontwikkelaar indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In de module Serverscide scripting 1  leer je via PHP, een serverside-scriptingtaal, gegevens op te halen, te wijzigen, te verwijderen en op te slaan in een externe database.

Volgende thema’s komen aan bod:
  • voorbereidend werk: analyse, installatie van WAMP-server of MAMP-server, installatie PHP editor
  • serverside-sripts opstellen en aan webpagina's toevoegen
  • gegevens tussen een database en een webpagina uitwisselen
  • sessies en cookies
  • beveiliging van een site
  • kwaliteitscontrole 

Wat moet je al kunnen?

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands: 2.4 behaald. 

Opmerkingen

We werken met gespreide evaluatie, contactonderwijs en afstandsonderwijs. Het is belangrijk dat je steeds aanwezig bent in de les en de deadlines haalt.  

Waar en wanneer?

Geen modules gevonden