Wil je Nederlands leren om werk te zoeken, om je kinderen te helpen op school of om Belgen beter te leren kennen? Wil je brieven en papieren in het Nederlands beter begrijpen? De leerkracht speelt zoveel mogelijk in op je persoonlijke leervragen.

Gaat de les Nederlands te snel? Of net te traag? Gaat Nederlands spreken en begrijpen gemakkelijker bij jou dan lezen en schrijven? Of andersom? Heb je leerproblemen? De trajectbegeleiders zoeken voor jou het gepaste traject Nederlands!

Of wil je meer Nederlands oefenen buiten de les? Zoek je een taalstage of vrijwilligerswerk? Wil je Nederlands combineren met een andere opleiding? Of wil je verder studeren in België?

Spreek erover met de trajectbegeleiders! Zij zoeken oplossingen voor jouw vragen.