Duits niveau 2 Waystage

Je ontvangt het deelcertificaat van Duits Waystage A + Duits Waystage B in de opleiding Duits richtgraad 1 indien je slaagt voor deze module.

Wat?

Je leert de basisgrammatica op een interactieve manier. Je vertrekt vanuit situaties die uit het dagelijkse leven gegrepen zijn zoals kunnen vertellen over je eigen leven, je familie en je kennis van andere vreemde talen, iemand uitnodigen of feliciteren, een reis plannen, je mening geven, over je hobby’s en interesses praten, je gevoelens uiten en op die van anderen reageren, media, een korte mededeling schrijven, op een klacht reageren, een menukaart lezen en iets bestellen in een restaurant, zoekertjes interpreteren, cultuur, je beroepsverwachtingen, een CV en een sollicitatiebrief begrijpen, een boodschap op een antwoordapparaat achterlaten, feesten en gebruiken, een film bespreken en samenvatten, over uitvindingen en producten praten, aangeven welke producten je regelmatig gebruikt en waarom, een recept uitleggen,… 

Indien er voldoende belangstelling is, organiseert je leerkracht een uitstap naar een Duitstalige stad.

Koop geen handboek voor de start van de lessen.  Je leerkracht geeft tijdens de eerste les de juiste info.

Wat moet je al kunnen?

De module Duits niveau 1 Breakthrough al gevolgd hebben of door middel van een instapproef bewijzen dat je de basiscompetenties al beheerst.

Waar en wanneer?

REGIO

Lesperiode

Lesmoment

Regio
Lesperiode Lesmoment
Prijs *
Er werden geen modules gevonden