CAD 2D mechanische constructies 1

Je ontvangt het deelcertificaat van CAD-2D mechanische constructies 1 in de opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In de module CAD 2D mechanische constructies 1 leer je:
  • het tekenen van aanzichten, doorsneden en detailzichten
  • standaarden, normen en/of richtlijnen in verband met lijnsoorten en -types, tekstsoorten, stijlen, arceringen, stuklijsten, titelhoeken en tolerantietabellen
  • invoegingen, symbolen
  • isometrische en dimetrische projectievoorstellingen
  • bematingen en toleranties aanbrengen
  • een eigen werkplanning maken

Wat moet je al kunnen?

Je dient volgende module gevolgd te hebben:
  • CAD basis
Of door middel van een instapproef tijdens de eerste les bewijzen dat je de basiscompetenties al beheerst.

Adviesniveau Nederlands: 2.3 behaald.

Waar en wanneer?

REGIO

Lesperiode

Lesmoment

Regio
Lesperiode Prijs *
Er werden geen modules gevonden