Elektrotechnisch monteur

Inhoud

Officiële benaming: Elektrotechnisch monteur (ODB-Y00549)

In de opleiding Elektrotechnisch Monteur leer je leidingen en dozen monteren en plaatsen.
Je leert draden en kabels trekken, teneinde de elektrische onderdelen van een installatie voor te bereiden op aansluiting en inbedrijfsstelling.

Na de opleiding kan je:

 • Leidingtracés uitzetten volgens instructie
 • Sleuven en holtes realiseren voor het leggen van leidingen
 • Buizen met draden en/of kabels leggen voor de verschillende stroomkringen
 • Dozen plaatsen en bevestigen met aangepast materiaal, gereedschap en machines
 • Leidingen, buizen, kanalisatie, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen monteren en plaatsen
 • Draden en/of kabels trekken voor verschillende stroomkringen in elektrische installaties
 • Het aardingssysteem plaatsen
 • Afgeschermde kabels leggen
 • Verdeelborden plaatsen en monteren
 • Installatie op zeer lage spanning monteren
 • Verlichtingsinstallaties installeren 


De opleiding Elektrotechnisch Monteur wordt georganiseerd op 1 schooljaar en bestaat uit 4 modules. Te samen tellen zij 100 lestijden.
De opleiding is erg praktisch gericht.

Modeltraject