Manueel dekkend schilderwerk B

Je ontvangt het deelcertificaat van Manueel dekkend schilderwerk B in de opleiding Schilder of Schilder-decorateur indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In de module Manueel dekkend schilderwerk B leer je:
  • de basistechnieken voor manueel dekkend schilderen met een rol en borstel
  • je eigen werkzaamheden plannen
  • veilig en kwaliteitsvol werken 

Wat moet je al kunnen?

Geen voorkennis vereist.
Adviesniveau Nederlands 2.2 behaald.

Wat zijn de extra kosten?

  • Cursusmateriaal: € 3.00.
  • Verbruiksgoederen: € 50.00.

Opmerkingen

De module Manueel dekkend schilderwerk B wordt altijd samen aangeboden met de module Manueel niet-dekkend schilderwerk binnen de opleiding Schilder.

Waar en wanneer?

Geen modules gevonden