Pakket Financiën

Je ontvangt het deelcertificaat van Inzichten in boekhouding + Btw + Kostprijs- en omzetberekening + Inzichten in fiscaliteit in de opleiding Ondernemerschap indien je slaagt voor deze module.

Wat?

In dit pakket volg je de module BTW samen met Inzichten in boekhouding, Kostprijs en omzetrekening en Inzichten in fiscaliteit.

BTW
In deze module leer je met het BTW-mechanisme omgaan. 

Inzichten in boekhouding
In deze module leer je toelichten wat het belang van de boekhouding is. Je hebt inzicht in de verschillende stappen van de boekhoudcyclus. Je kunt de financiële gezondheid van je onderneming inschatten. 

Kostprijs en omzetrekening 
In deze module leer je de kosten- en investeringsstructuur bepalen. Je kunt de kostprijs berekenen. Je kunt de verkoopprijs bepalen. Je kunt de omzet ramen. 

Inzichten in fiscaliteit
In deze module leer je de aftrekbaarheid van kosten bepalen. Je verwerft inzicht in de verschillende soorten belastingen. 

Wat moet je al kunnen?

Geen voorkennis vereist.

Welk materiaal heb je nodig?

Je ontvangt een overzicht van belangrijke (hand)boeken, naslagwerken, tijdschriften en websites waar je informatie kunt vinden.

Waar en wanneer?

REGIO

Lesperiode

Lesmoment

Regio
Lesperiode Lesmoment
Prijs *
Er werden geen modules gevonden