Geldige vrijstellingsattesten voor gedeeltelijke of volledige vrijstelling