Inhoud

Een veelzijdige en afwisselende job
Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van familie, vrienden en collega’s. Voor de uitvaart doen de nabestaanden een beroep op een gespecialiseerde onderneming.

De uitvaartorganisator krijgt vandaag de dag te maken met een veelheid aan wensen: crematie of niet? Burgerlijke of religieuze plechtigheid? Welke rouwrituelen? Dit betekent dat de uitvaartverantwoordelijke een ruime algemene culturele en een goede mensenkennis moet hebben en flexibel in de omgang moet zijn. Omgaan met rouwenden vereist een groot gevoel van medeleven. Tegelijk moet men stipt, nauwkeurig en zorgvuldig werken. De medewerker of assistent kan goed in team werken en zijn arbeidsuren flexibel bepalen.

Behaalde je het certificaat van uitvaartmedewerker? Dan kun je na twee semesters extra studie het certificaat van Uitvaartassistent behalen.

Lessen op de campus (1 avond per week), afstands- en online leren en werkplekleren en excursies wisselen elkaar af. In deze opleiding is het aandeel leren op de werkvloer al groter dan in de opleiding tot Uitvaartmedewerker.

We bieden niet alle modules aan op alle campussen en lesplaatsen. Klik op uurrooster en prijs voor meer informatie.

De vaste lesdag is dinsdagavond en heel uitzonderlijk wordt op een zaterdag of een andere dag een excursie gepland of een gastspreker uitgenodigd.
Het uurrooster van 'Organisatie en administratie van de uitvaartonderneming' en het 'Uitvoeren uitvaartceremonie' komt in december 2020 online te staan wanneer de planning duidelijk is.