Elektrotechnisch installateur

Inhoud

In de opleiding leer je:

  • de basiscompetenties voor het monteren en plaatsen van leidingen en dozen, 
  • het trekken van draden en kabels, het plaatsen en aansluiten van elektrische componenten in verschillende borden, conform de huidige regelgeving. 

Dit alles met het oog op het in bedrijf stellen van de eigen elektrische installatie.

Modeltraject