Inhoud

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van familie, vrienden en collega’s. Voor de uitvaart doen de nabestaanden een beroep op een gespecialiseerde onderneming.

De uitvaartorganisator krijgt vandaag de dag te maken met een veelheid aan wensen: crematie of niet? Burgerlijke of religieuze plechtigheid? Welke rouwrituelen? Dit betekent dat de uitvaartverantwoordelijke een ruime algemene culturele en een goede mensenkennis moet hebben en flexibel in de omgang moet zijn. Omgaan met rouwenden vereist een groot gevoel van medeleven. Tegelijk moet men stipt, nauwkeurig en zorgvuldig werken. De medewerker of assistent kan goed in team werken en zijn arbeidsuren flexibel bepalen.

Na de opleiding (die een semester duurt) ben je uitvaartmedewerker. Tijdens dit semester volg je een avond per week les. Daarbij komen een aantal lessen online en in afstand en een deeltje werkplekleren en excursies. Wie zich verder wil specialiseren kan de vervolgopleiding Uitvaartassistent volgen.

Je krijgt voor elk onderdeel les van een vakspecialist: rouwcommunicatie van een deskundige in rouwbegeleiding, rituelen van vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen, uitvaartrecht van een jurist, logistiek van een uitvaartondernemer, etc.

De vaste lesdag is maandagavond en heel uitzonderlijk wordt op een zaterdag of een andere dag een excursie gepland of een gastspreker uitgenodigd.

Partners
Deze opleiding is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Uitvaartunie en Funebra.
Wie het certificaat uitvaartmedewerker behaalt, kan via Crescendo CVO een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Sociaal fonds voor begrafenisondernemers. De toekenning gebeurt onder voorwaarden.

Uurrooster