AAV en beroepsopleiding in Halle

Algemeen

AAV + beroepsopleiding = diploma secundair

Je komt naar onze infodag

Er zijn verschillende infomomenten. Reserveer je plaats in een sessie naar keuze op onze website!

Informatie beroepsopleiding & Aanmelding AAV

Tijdens het infomoment kan je gedetailleerde informatie krijgen over de beroepsopleidingen die in Halle worden georganiseerd. Je interesse en je vooropleiding worden gepeild om zo voor jou de beste beroepsopleiding te kunnen bepalen. Je krijgt hier je traject met de te volgen modules mee

Aanmelden voor AAV wil zeggen dat je je inschrijft voor de oriënteringsperiode. Dit kan tijdens onze infodagen of via het secretariaat van CVO Semper. Je brengt mee: je identiteitskaart en alle attesten en rapporten die je een vrijstelling kunnen opleveren. Op het moment van je aanmelding vul je ook een intakeformulier in. Vanaf hier volg je de procedure van CVO Semper voor je opleiding AAV.

Er zijn vrijstellingen mogelijk voor de AAV vakken van CVO Semper: Nederlands, Frans, Wiskunde, Wetenschappen en ICT. MaCuSa moet je steeds volgen, hiervoor zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Je kan op verschillende manieren een vrijstelling krijgen:

JE BEWIJST DAT JE AL SLAAGDE VOOR EEN VAK MET:

  • Schoolrapporten uit het middelbaar die niet ouder zijn dan 4 jaar. (Vanaf 4e jaar voor ASO, TSO en, KSO en vanaf het 6de jaar voor BSO)
  • Attesten en deelcertificaten van andere erkende opleidingscentra of behaald via de examencommissie. Dit zijn de zogenaamde Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s).

JE NEEMT DEEL AAN DE VRIJSTELLINGSPROEVEN

Na je inschrijving kan je deelnemen aan de vrijstellingsproeven. Je kan de proeven slechts één keer afleggen per jaar.

De eindbeslissing over een mogelijke vrijstelling wordt genomen door de directeur van de school. Bij de door VDAB erkende opleidingen zijn vrijstellingsproeven verplicht.

Vanaf hier volg je de procedure van CVO Semper voor je opleiding AAV.

Let op! Voor de beroepsopleidingen heb je geen recht op vrijstellingen op basis van vroegere rapporten of ervaringen.

Inschrijving beroepsopleiding

Je kan je op de dag van het infomoment of nadien, inschrijven op het secretariaat of online voor de modules die tot jouw beroepsopleiding, jouw traject behoren.

Startdag

Je start met een kick-off meeting. Hierna ga je per beroepsopleiding verder in het ontdekken van je studiegenoten en je traject. Leer en beleef!